Instruktáž tazatelů

instruktáž tazatelů – (z lat. insructio, od instruere = zřídit, poučit) – příprava, školení, výcvik tazatelů, umožňující jim zvládat svou roli. I.t. můžeme rozdělit na obecné a spec. Obecné jsou zaměřeny na výcvik v soc. chování při provádění interview (zejm. při komunikaci s respondenty), na přesné dodržování tech.-org. pravidel realizace výzk. akcí (zejm. pravidel výběru, příp. dobývěru) a na celkovou informovanost o s-gickém výzkumu v dané oblasti. Spec. i.t. se týkají konkrétních výzk. akcí a seznamují tazatele se specifikou výběru respondentů i s charakterem daného rozhovoru, příp. s doplňkovými validizačními technikami (např.pozorováním chování respondentů a jeho záznamem). Obecná i.t. se většinou provádí s celou tazatelskou sítí, a to nejintenzivněji při jejím zakládání, i když by měla průběžně pokračovat, dílčí, spec. i.t. se provádějí s částí sítě aktivovanou pro určitou výzk. akci. V obou případech se používají jak písemné pokyny, tak přednášky a výcvikové semináře. Výhodný je bezprostřední kontakt výzk. týmu s tazateli při i.t., umožňující vysvětlit příp. nejasnosti v chápání pravidel práce a zdokonalovat metody výcviku.

instruction of interviewers, interview instructions formation des enquêteurs Interviewleitfaden, Interviewanweisung addestramento degli intervistatori

Pavel Dvořák