Interiorizace

interiorizace viz internalizace, učení sociální