Investice

investice – (z lat investitio = zakládání penězi, to z investire = šatit, oblékat) – pojem, který je v ekonomii různě definován: 1.nár. ekonomii se jím rozumí hodnota přírůstku staveb a vybavení (i. do budov, strojů a zařízení), nebo zásob (i. do zásob); i. jsou tou částí národního produktu, která se nespotřebuje a zajišťuje růst ekonomiky; 2.podnikové ekonomii se i. rozumí jednání, které dlouhodobě vede k příjmům (nebo výhodám) a výdajům a které začíná výdajem (investičním nákladem); v rámci plánu i. vybírá podnik z několika alternativ tu, od které si na základě investičního propočtu slibuje celkový příjem min. ve výši celkových nákladů (investičních a běžných). V rámci vývoje svět. trhu se v současné ekon. teorii z hlediska podnikatele považují za významnější dlouhodobé i., investiční objekty velkého objemu (jako např. přenesení výroby do zahraničí). Cílem i. je buď zvýšit výrobu, nebo si udržet či zvýšit tržní podíly pro své výrobky, anebo zvýšit obrat, v zásadě ale přímo nebo nepřímo zvýšit zisk.

capital goods, investments investissements Investitionen investimento

Nataša Bayerová