Jazyk přirozený

jazyk přirozený viz jazyk, jazyk národní, teorie komunikace