Jazyk teoretický

jazyk teoretický – v pojetí neopozitivismu součást jazyka vědy obsahující na rozdíl od observačního jazyka jenom takové kategorématické výrazy, tzv. teoretické termíny, které označují nepozorovatelné entity a jejich nepozorovatelné aspekty. Teor. termíny korespondují určité teorii, která se týká nějaké empir. oblasti. Pro j. t. se nepožaduje, aby měl úplnou interpretaci. Postačuje, má-li nepřímou nebo dílčí interpretaci pomocí korespondenčních pravidel. Neopozitivisté v souladu se svou snahou o „vymýcení metafyziky“ kladli velký důraz na kritérium smyslu teor. termínů. Podceňování úlohy j.t. vzhledem k jazyku observačnímu je dnes odmítáno i představiteli postpozitivismu.

theoretical language langue (langage) théorique theoretische Sprache linguaggio teorico

Literatura: viz jazyk observační.

Karel Berka