KBCSg:Čep Tomáš

Čep TomášKnižní bibliografii české sociologie

ČEP, Tomáš. Kapitoly ze sociologie venkova. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1933. 23 s. (zvl. otisk z Jubilejního sborníku Svobodného učení selského v zemi Moravskoslezské v letech 1922-1932)
ČEP, Tomáš. Životní spotřeba zemědělské rodiny jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1934. 71 s.
KOZÁK, Jan Blahoslav; ČEP, Tomáš; KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. O vědeckém a filosofickém díle Emanuela Chalupného. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 47 s.