KBCSg:Štern Evžen

Štern EvženKnižní bibliografii české sociologie

ŠTERN, Evžen. Krise a nezaměstnanost. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 91 s.
ŠTERN, Evžen aj. Masaryk myslitel: cyklus přednášek Masarykovy sociologické společnosti. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1938. 111 s.