KBCSg:Beneš Edvard

Beneš EdvardKnižní bibliografii české sociologie

BENEŠ, Edvard. Strannictví: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Forejtka a V. Beneše, 1912. 249 s.
BENEŠ, Edvard. Problém alkoholové výroby a abstinence. 1. vyd. Praha: Českoslovanský abstinentní svaz, 1915. 82 s.
BENEŠ, Edvard. K budoucímu míru. Přel. Jan Reichmann. 1. vyd. Smíchov: Otto Girgal, 1919. 56 s.
BENEŠ, Edvard. Povaha politického stranictví. 1. vyd. Praha: Stát. škol. knihosklad, 1920. 32 s.
BENEŠ, Edvard. Válka a kultura: studie z filosofie a sociologie války. 1. vyd. Praha: Československý vědecký ústav vojenský, 1922. 66 s.
BENEŠ, Edvard. Smysl československé revoluce: první přednáška cyklu „Československá Revoluce“: proslovena 12. března 1923. 1. vyd. Praha: Památník odboje, 1923. 74 s.
BENEŠ, Edvard. Nesnáze demokracie: řeč pronesená v cyklu přednášek O demokracii, pořádaném sdruženými kulturními organisacemi v Praze. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1924. 49 s.
BENEŠ, Edvard. Boj o vyšší politickou kulturu národa: řeč Edvarda Beneše na přátelském večeru důvěrníků Velké Prahy, Československé strany národně-socialistické, dne 22. ledna 1932. 1. vyd. Praha: Ústřední výkonný výbor Čs. strany národně-socialistické, 1932. 27 s.
BENEŠ, Edvard. Řeč k Slovákům / Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1934. 77 s.
BENEŠ, Edvard. Deux conférences sur T.G. Masaryk. Melbourne: D. Jakovenko, 1968. 24 s.