KBCSg:Boháč Antonín

Boháč AntonínKnižní bibliografii české sociologie

BOHÁČ, Antonín. Studie o populaci v československé republice. [Sv.] 1., R. 1927 = Population de la République tchécoslovaque, études démographiques. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1928. 111 s.
BOHÁČ, Antonín. Národnost a sčítání lidu: k Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky = Nationalité et recensement (analyse sociologique de la statistique des nationalités en Tchécoslovaquie. 1. vyd. Praha: n. vl, 1930. 22 s.
BOHÁČ, Antonín. Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1933. 31 s.
BOHÁČ, Antonín. Obyvatelstvo v Československé republice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 96 s.