KBCSg:Disman Miroslav

Disman MiroslavKnižní bibliografii české sociologie

DISMAN, Miroslav. Výzkum v osvětové praxi: metodika a technika společenského výzkumu osvěty ve venkovském prostředí. Praha: Osvětový ústav, 1963. 120 s.
DISMAN, Miroslav. Úvod do metod společenského výzkumu. S dodatkem: PERGLEROVÁ, Zuzana. Kvantitativní vyhodnocení výzkumu. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 191 s.
DISMAN, Miroslav. Funkce, metody a techniky sociologického výzkumu v osvětě: úvod do problematiky. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1965. 40 s.
DISMAN, Miroslav. Rozhodování v sociologickém výzkumu a výzkum kulturních zájmů. Praha: UDA, 1966. 34 s.
DISMAN, Miroslav. Terénní sběr informací. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1966. 304 s.
DISMAN, Miroslav. Rozhodování v sociologickém výzkumu. Praha: Socialistická akademie, 1967. 55 s.
KREJČA, Vladimír; DISMAN, Miroslav; MACHÁČKOVÁ, Dagmar. Vliv televize na kulturní život vesnice: individuální příjem. Část 1. Praha: Osvětový ústav, 1961. 74 s.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.