KBCSg:Dubská Irena

Dubská IrenaKnižní bibliografii české sociologie

DUBSKÁ, Irena. Auguste Comte a vytvoření sociologie. Praha: Československá akademie věd, 1963. 83 s.
DUBSKÁ, Irena. Objevování Ameriky: příspěvek k otázkám „moderního člověka“. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. 175 s.