KBCSg:Filipec Jindřich

Filipec JindřichKnižní bibliografii české sociologie

FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. Různoběžky života: zápas o socialistický životní způsob. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 424 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. L’Intelligentsia en Tchécoslovaquie et ses perspectives. Prague: Orbis, 1986. 117 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. The Position and Prospects of the Intelligentsia in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1986. 119 s.
FILIPEC, Jindřich. Kapitoly o díle N.G. Černyševského: některé otázky filosofických a sociálně politických názorů N.G. Černyševského a kritika Masarykova poměru k ruské revoluční demokracii. Praha: Rovnost, 1951. 99 s.
FILIPEC, Jindřich. Člověk v křivém zrcadle :(kritika některých sociologických teorií o postavení člověka v tzv. „industriální společnosti“). 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 202 s.
FILIPEC, Jindřich aj. Člověk a moderní doba. Praha: Orbis, 1966. 209 s.
FILIPEC, Jindřich. Industriální společnost v sociologické diskusi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 176 s.
FILIPEC, Jindřich (ed.). K aktuálním otázkám naší filosofie a sociologie: soubor příspěvků přednesených na celostátním semináři komunistů, pracovníků v oblasti filosofie a sociologie, konaném ve dnech 10. a 11. dubna 1973 v Solenici. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 272 s.
FILIPEC, Jindřich; FILIPCOVÁ, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 197 s.
FILIPEC, Jindřich; HRZAL, Ladislav. Mládež a světový názor. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. 48 s.
FILIPEC, Jindřich. Sociologie pro novináře. Praha: Novinář, 1987. 166 s.
FILIPEC, Jindřich. Ke kategoriálním a teoretickým otázkám společenského subjektu, jeho vědomí a jednání. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 55 s.