KBCSg:Fischer Josef Ludvík

Fischer Josef LudvíkKnižní bibliografii české sociologie

FISCHER, Josef Ludvík. Saint-Simon a August Comte: příspěvek k dějinám sociologického racionalismu. Praha: Orbis, 1925. 175 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Glosy k české otázce. 1. vyd. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1926. 56 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Budoucnost evropské kultury. 1. vyd. Praha: Pokroková revue Nové Čechy, 1928. 19 s. (otisk vstupního čtení na Masarykově universitě v Brně 17.X.1927)
FISCHER, Josef Ludvík. Kultura a regionalism. 1. vyd. Brno: Index, 1930. 105 s.
FISCHER, Josef Ludvík. O neklidu dneška. 1. vyd. Praha: Čin, 1930. 36 s. (Příspěvek k stejnojmenné anketě revue Les Cahiers de l’Étoile v Paříži)
FISCHER, Josef Ludvík. Třetí říše: úvodem do současného politického stavu. 1. vyd. Brno: Sociologická revue, 1932. 117 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Zrcadlo doby: abeceda skoro filosofická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1932. 223 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 1. Svoboda. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 150 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 2. Řád. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 250 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Řád kapitalistický a skladebný: přednáška, proslovená ve Skupině mladých při Společnosti pro současnou kulturu v Olomouci dne 9. března 1933. 1. vyd. Olomouc: Index, 1933. 46 s.
ZAJÍČEK, Zdeněk; FISCHER, J. L. Struktura pracujících ve strojírenství. Praha: Výzkum. ústav odborného školství, 1965. 103 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Osobnost, dílo, myšlenky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1990. 124 s. ISBN 80-7067-924-7.
FISCHER, Josef Ludvík; FISCHEROVÁ, Sylva; ŠULC, Jan (eds.). Výbor z díla. I. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 805 s. ISBN 978-80-200-1580-8.