KBCSg:Galla Karel

Galla KarelKnižní bibliografii české sociologie

GALLA, Karel. Filosofie dějin. 1. vyd. Praha: B. Moser, 1929. 24 s.
GALLA, Karel. Pokrok jako idea a společenská skutečnost: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 390 s.
GALLA, Karel. Sociology of the Cooperative Movement in the Czechoslovak Village. 1st ed. Prague: Spolek péče o blaho venkova, 1936. 124 s.
GALLA, Karel. Sány: příspěvek k sociologii družstevnictví v československé vsi. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1937. 150 s.
GALLA, Karel. Vojsko, brannost národa a válka v pojetí T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 37 s. (zvl. otisk ze sborníku Armáda a národ)
GALLA, Karel. Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1939. 408 s.
GALLA, Karel. Předmět sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 17 s.
GALLA, Karel. Úvod do sociologie výchovy: její vznik, vývoj a problematika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 176 s.
GALLA, Karel. Úvod do obecné teorie komunistické výchovy. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 199 s.
GALLA, Karel. Sociologie výchovy: její vývoj a problémy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 194 s.