KBCSg:Havelka Miloš

Havelka MilošKnižní bibliografii české sociologie

HAVELKA, Miloš. Ideje - dějiny - společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 414 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-220-5.
HAVELKA, Miloš. Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 520 s. ISBN 978-80-7465-053-6.
HAVELKA, Miloš. Výklady a kritika. Červený Kostelec: Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 285 s. ISBN 978-80-7465-177-9.
HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav. Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 147 s. ISBN 80-7082-706-8.
HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895-1989. Praha: Lidové noviny, 2001. 203 s. ISBN 80-7106-424-6.
HAVELKA, Miloš aj. Skupinové mentality. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 85 s. ISBN 80-7330-034-6.