KBCSg:Huláková Marie

Huláková MarieKnižní bibliografii české sociologie

HULÁKOVÁ, Marie. O kultuře a kulturní revoluci: příspěvek k řešení teoretických otázek kulturní revoluce. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 280 s.
HULÁKOVÁ, Marie. Životní způsob a problém hodnot. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 265 s.