KBCSg:Kapr Jaroslav

Kapr JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

KAPR, Jaroslav; ŠAFÁŘ, Zdeněk. Sociologie nebo zdravý rozum?: praxe sociologického průzkumu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 237 s.
KAPR, Jaroslav; ŠAFÁŘ, Zdeněk. Základy sociologického výzkumu v oblasti školství a pedagogiky. 1. vyd. Praha: Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1973. 94 s.
KAPR, Jaroslav. Co je to demokracie: učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 97 s. ISBN 80-901059-2-0.
KAPR, Jaroslav. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 115 s. ISBN 80-85850-03-6.