KBCSg:Kettner Josef

Kettner JosefKnižní bibliografii české sociologie

KETTNER, Josef. Sociální politika venkova. 1. vyd. Praha: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 118 s.
KETTNER, Josef. Vesnické bydlení: příspěvek k sociologii a sociální politice venkova. 1. vyd. Praha: Péče o zdraví venkova, 1934. 111 s.