KBCSg:Krejčí Karel

Krejčí KarelKnižní bibliografii české sociologie

KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. 1. vyd. Praha: Archiv Ústavu pro sociální a hospodářskou výchovu, 1944. 150 s.
KREJČÍ, Karel. Jazyk ve vývoji společnosti: studie ze sociologie spisovného jazyka. 1. vyd. Praha: Podroužek, 1947. 102 s.
KREJČÍ, Karel (aut.); POSPÍŠIL, Ivo; ZELENKA, Miloš (eds.). Sociologie literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 124 s. ISBN 80-210-2759-2.
KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2623-6.