KBCSg:Kunte Ladislav

Kunte LadislavKnižní bibliografii české sociologie

KUNTE, Ladislav. Socialisace: zásady reálného socialismu. 1. vyd. Praha: Gustav Dubský, 1919. 136 s.
KUNTE, Ladislav. Vznik nového náboženství. 1. vyd. Praha: Minařík: Kvasnička a Hampl, 1920. 210 s.
KUNTE, Ladislav. Náboženství, socialism, národ: sociologické stati o podstatě náboženství a jeho praxi ve společenském životě. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1923. 117 s.
KUNTE, Ladislav. Boj o hrad. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1926. 53 s.