KBCSg:Lindner Gustav Adolf

Lindner Gustav AdolfKnižní bibliografii české sociologie

LINDNER, Gustav Adolf. Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft. 1. Aufl. Wien: Herold, 1871. 366 s.
LINDNER, Gustav Adolf. Myšlenky k psychologii společnosti jako základ společenské vědy: o utajených představách. Přel. a úvodní studií opatřil Josef Král. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929. 258 s. Přel z: Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft.