KBCSg:Linhart Jiří

Linhart JiříKnižní bibliografii české sociologie

ČECHÁK, Vladimír; LINHART, Jiří. Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. 240 s.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Some theoretical remarks to the scanning of the principles and results of the studies on status inconsistency effects. 1. vyd. Toronto: Institute for Philosophy and Sociology, 1974. 12 s.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Sociálně třídní struktura Československa: vývoj, data, srovnání. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 217 s.
JUNKOVÁ, Lydie; LINHART, Jiří; UCHYTIL, Aleš. Typologie okresů z hlediska sociální problematiky. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1976. 109 s.
LINHART, Jiří aj. Tábor: sociologická studie obnovy historického jádra města Tábora. 2/1, Hlavní závěry z průzkumu. Tábor: Městský národní výbor, 1973. 76 s.
LINHART, Jiří. 24x o demokracii a morálce z pohledu sociologů: od ledna do prosince 1990. 1. vyd. Praha: Sociologické aktuality, 1990. 79 s.