KBCSg:Macek Josef

Macek JosefKnižní bibliografii české sociologie

MACEK, Josef. Socialismus. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 192 s.
MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Díl 1. Úkoly a zásady. 1. vyd. Praha: A. Svěcený, 1925. 366 s.
MACEK, Josef. Cesta z krise. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1935. 191 s.