KBCSg:Masaryk Tomáš Garrigue

Masaryk Tomáš GarrigueKnižní bibliografii české sociologie

MASARYK, Tomáš Garrigue. Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation. 1. Aufl. Wien: Carl Konegen, 1881. 245 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Theorie dějin dle zásad T.H. Bucklea. 1. vyd. Praha: Otto, 1884. 56 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Základové konkrétné logiky: třídění a soustava věd. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1885. 200 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. 246 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Naše nynější krise: pád strany staročeské a počátkové směrů nových. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. lxiv, 152 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 1. vyd. Praha: Čas, 1896. 62 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1896. 496 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1898. 701 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palacký´s Idee des böhmischen Volkes von Dr. T.G. Masaryk. 1. Aufl. Prag: A. Žalud, 1898. 73 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní: několik kapitol. 1. vyd. Praha: Čas, 1901. 62 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 3., opr. vyd. Praha: Čas, 1903. 118 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 522 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Přel. Antonín Žáček. 1. vyd. Praha: Jan Laichter. 1904. 351 s. Přel. z: Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation.
MASARYK, Tomáš Garrigue. V boji o náboženství. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 54 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Osm hodin práce: o boji hospodářském a sociálním. 2. vyd. Praha: Čas, 1905. 29 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue aj. Inteligence a náboženství: náboženská diskuse v královéhradeckém Albertinu, 23. října 1906. 1. vyd. Praha: Čas, 1907. 189 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palackého idea národa českého. 1. vyd. Praha: Grosman a Svoboda, 1912. 47 s. Přel z: Palacký´s Idee des böhmischen Volkes.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1919. 384 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 385-730 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 1. vyd. Praha: G. Dubský, 1920. 223 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 4., rozš. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1923. 193 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. O ženě: se statí F.F. Plamínkové. Několik poznámek o práci československých žen. 2. kniž. vyd. Praha: Čin, 1929. 42 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1930. 663 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1933. 747 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 1., 1918-1920. 1. vyd. Praha: Čin, 1933. 530 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 2., 1921-1923. 1. vyd. Praha: Čin, 1934. 559 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Moderní člověk a náboženství. 1. soubor. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1934. 410 s.