KBCSg:Matějů Petr

Matějů PetrKnižní bibliografii české sociologie

MATĚJŮ, Petr. Family effect on educational attainment in Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands: cultural and economic resources of inequality in comparative perspective. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1989. 18 s.
KREIDL, Martin; MATĚJŮ, Petr. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 30 s. ISBN 80-85950-53-7.
MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 495 s. ISBN 978-80-7419-032-2.
MATĚJŮ, Petr, Dana HAMPLOVÁ, Petr HAMPL, Marek LOUŽEK, Simona WEIDNEROVÁ, Petra ANÝŽOVÁ a Michael L. SMITH. Moc krásy: pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu?. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 274 s. ISBN 978-80-246-3691-7.
MATĚJŮ, Petr. Beyond educational inequality in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 22 s.
MATĚJŮ, Petr. Who gains and who loses in a socialist redistribution?: educational inequalities in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 20 s.
MATĚJŮ, Petr; REZLER, Luboš; TUČEK, Milan. Rodina: zdroje vzdělanostních nerovností: úvodní studie a hlavní výsledky z první vlny šetření. Tabulková část. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 36 s.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Rodina '89: úloha mentálních schopností a sociálního původu ve formování vzdělanostních aspirací. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 22 s.
MATĚJŮ, Petr. Perception of changing inequality in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 24 s.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Changing conditions - changing values?: changes in the position and perception of education during the post-communist transformation: the case of the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 18 s.
MATĚJŮ, Petr. Rodina '89: determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komunistické transformace: Česká republika 1989-1992. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 25 s.
MATĚJŮ, Petr. Percepce sociální spravedlnosti: Česká republlika v mezinárodním srovnání. Praha: Start, 1995. 62 s.
MATĚJŮ, Petr. In search of explanations for recent left-turns in post-communist. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 30 s. ISBN 80-90-1674-9-7.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára; KREJČÍ, Jindřich. The making of post-communist elites in Eastern Europe: a comparison of political and economic elites in the Czech Republic, Hungary and Poland. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 49 s.
MATĚJŮ, Petr. Subjective mobility and perception of life-chances in Eastern Europe: empirical evidence against a Marxist view of relationships between subjective and objective mobility. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 40 s. ISBN 80-85950-14-6.
MATĚJŮ, Petr. Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě: nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-21-9.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára. Krystalizace politického spektra a faktory působící na volební rozhodování v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-33-2.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování sociálních tříd?: analýza změny v efektu příslušnosti k sociální třídě na volební chování v České republice 1992-1996. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 58 s. ISBN 80-85950-20-0.
MATĚJŮ, Petr. Představy o distributivní spravedlnosti v transformující se společnosti: vývoj představ o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991-1995 v mezinárodní komparativní perspektivě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 66 s. ISBN 80-85950-25-1.
MATĚJŮ, Petr. Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 36 s. ISBN 80-85950-51-0.
MATĚJŮ, Petr; KREIDL, Martin. The crystallization of social status in the post-comunist society: the Czech republic 1991-1997. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 28 s. ISBN 8-085950-58-8.
MATĚJŮ, Petr. The middle class formation in the Czech republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 39 s. ISBN 80-85950-57-X.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára. Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika 1991-1998. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.
MATĚJŮ, Petr; SCHNEIDER, Ondřej; VEČERNÍK, Jiří (eds.). Proč tak těžko...?: výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. 114 s. ISBN 80-903316-0-2.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka; SIMONOVÁ, Natalie. Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 49 s. ISBN 80-7330-022-2.
MATĚJŮ, Petr; STRAKOVÁ, Jana (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 80-200-1400-4.
MATĚJŮ, Petr; SOUKUP, Petr; BASL, Josef. Educational aspirations in a comparative perspective: the role of individual, contextual and structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries. 1st ed. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2007. 53 s. ISBN 978-80-7330-113-2.
SIMONOVÁ, Natalie (ed.); MATĚJŮ, Petr (ved. projektu). České vysoké školství na křižovatce: investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 263 s. ISBN 80-73330-072-9.
VEČERNÍK, Jiří (ed.); MATĚJŮ, Petr (ved. týmu). Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.
VEČERNÍK, Jiří; MATĚJŮ, Petr (eds.). Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. 1st ed. Praha: Academia, 1999. 367 s. ISBN 80-200-0774-1.