KBCSg:Mertl Jan

Mertl JanKnižní bibliografii české sociologie

MERTL, Jan. Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 268 s.
MERTL, Jan. Byrokracie: studie sociologicko-politická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 265 s.