KBCSg:Modráček František

Modráček FrantišekKnižní bibliografii české sociologie

MODRÁČEK, František. Samospráva práce. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1918. 240 s.
MODRÁČEK, František. Republika a socialism. 1. vyd. Praha: Socialistické listy, 1919. 24 s.
MODRÁČEK, František. Družstevní statek a pozemková reforma s vylíčením pracovních, výrobních a pachtovních družstev v Italii a Rumunsku. 1. vyd. Praha: Ústřední tisk. druž. soc. strany čsl. lidu pracujícího, 1921. 237 s.
MODRÁČEK, František. Hospodářské a sociální řády v primitivních společnostech. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 64 s. (otisk ze Sociální revue)
MODRÁČEK, František. Společenský vývoj: dějiny společenských řádů. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1929. 160 s.
MODRÁČEK, František. Sociologie jako teorie dějin: nárys hlavních směrů historické sociologie. 1. vyd. Praha: Dělnická akademie, 1930. 62 s.
MODRÁČEK, František. Fašistické převraty: krise poválečných demokracií. 1. vyd. Praha: n. vl., 1937. 446 s.