KBCSg:Neuschl Robert

Neuschl RobertKnižní bibliografii české sociologie

NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 1. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1898. 645 s.
NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 2. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1900. 662 s.