KBCSg:Richta Radovan

Richta RadovanKnižní bibliografii české sociologie

RICHTA, Radovan. Člověk a technika v revoluci našich dnů. Praha: Čs. společnost PVZ, 1963. 85 s.
RICHTA, Radovan. Komunismus a proměny lidského života: k povaze humanismu naší doby. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963. 54 s.
RICHTA, Radovan. Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 236 s.