KBCSg:Sekot Aleš

Sekot AlešKnižní bibliografii české sociologie

HUBÍK, Stanislav; KAROLA, Josef; SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy: křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus. 1. vyd. Praha: Horizont, 1987. 105 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studentek Pedagogických škol ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících Ekonomických škol Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 208 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících středních škol uměleckého typu Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 142 s.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, 1981. 133 s.
SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 362 s.
SEKOT, Aleš. Formy a metody světonázorové výchovy: zkušenosti s vědeckoateistickou výchovou mládeže. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986. 103 s.
SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. ISBN 978-80-210-5261-1.
SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: aktuální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 191 s. ISBN 978-80-210-6181-1..
SEKOT, Aleš. Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 184 s. ISBN 978-80-210-6788-2.
SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 s. ISBN 978-80-210-7918-2.
SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2002. 142 s. ISBN 80-7315-021-2.
SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. 191 s. ISBN 80-7315-047-6.
SEKOT, Aleš (ed.). Kapitoly ze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
SEKOT, Aleš (ed.). Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita: Paido, 2006. 410 s. ISBN 80-210-4201-X.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 223 s. ISBN 978-80-247-2562-8.