KBCSg:Slejška Dragoslav

Slejška DragoslavKnižní bibliografii české sociologie

BLUCHA, Jiří; SLEJŠKA, Dragoslav; BUREŠ, Zbyněk. Sociologie průmyslu: studijní materiály. 1. vyd. Praha: SNTL, 1966. 133 s.
BLUCHA, Jiří; SLEJŠKA, Dragoslav; BUREŠ, Zbyněk. Sociologie průmyslu: studijní materiály. II. 1. vyd. Praha: SNTL, 1966. 132 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. O vývoji společnosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953. 22 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Společenská podstata ethiky: úloha náboženské a positivistické ethiky u nás. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1956. 299 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Sociometrické studie. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 162 s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 1. Praha: Socialistická akademie, 1966. 24, 27, [1] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 2. Praha: Socialistická akademie, 1966. [33] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 3. Praha: Socialistická akademie, 1966. [72] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 4. Praha: Socialistická akademie, 1966. [56] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Závod a člověk: význam institucionálních a pospolitostních vztahů v procesu identifikace pracovníků se závodem: teoretický projekt výzkumu. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1967. 135 s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Člověk v závodě: výsledky sociologického výzkumu v závodě Prachovické cementárny a vápenice n.p. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1968. 256 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Sociometrické výzkumy pracovních skupin. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 221 s.
WEINER, Bedřich; SLEJŠKA, Dragoslav. Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. 2. [díl]. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 27 s.
SLEJŠKA, Drahoslav; HERMANN, Jan. Sondy do veřejného mínění: Jaro 1968, Podzim 1989. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 66 s. ISBN 80-205-0141-X.
SLEJŠKA, Drahoslav. Vývojové procesy lidských hodnot a naše doba: (příspěvek k poznání základů axiologické dynamiky). Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1990. 142 s. ISBN 80-7007-015-3.
SLEJŠKA, Drahoslav. Hodnotové orientace československé mužské mládeže a jejich vztah k obraně vlasti: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 72 s.