KBCSg:Soldát Alois

Soldát AloisKnižní bibliografii české sociologie

SOLDÁT, Alois. Bytová otázka dělnická: dějiny a přehled úkolů reformy bytové. 1. vyd. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1905. 164 s.
SOLDÁT, Alois. Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských: příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální. 1. vyd. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1913. 1 sv.