KBCSg:Strmiska Zdeněk

Strmiska ZdeněkKnižní bibliografii české sociologie

STRMISKA, Zdeněk. Současné teorie společenské struktury: materiál z celostátního semináře v Brně. Praha: Socialistická akademie, 1966. 74 s.
STRMISKA, Zdeněk. Otázky marxistické sociologie: prvá část teoretického projektu: „Společenská skutečnost jako systém a struktura“. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1967. 163 s.
STRMISKA, Zdeněk. Sociální systém a strukturální rozpory společností sovětského typu. 1. vyd. Köln: Index - Společnost pro českou a slovenskou literaturu v zahraničí, 1983. 315 s.
STRMISKA, Zdeněk. Change and stagnation in Soviet-type societies: a theorethical framework for analysis. Köln: Index, 1989. 115 s.