KBCSg:Tauber Jan Bohumil

Tauber Jan BohumilKnižní bibliografii české sociologie

TAUBER, Jan B. (ed.). Otázky zemědělské mládeže: dílčí (předběžná) studie k výzkumnému úkolu „Výzkum základních problémů rozvoje kulturní činnosti na vesnici se zvláštním zřetelem k pohraničí“. Praha: ČSAZV, 1958. 408, 16, 16 s.
TAUBER, Jan. Kdo žije na vesnici: sociologická rozprava. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 187 s.
TAUBER, Jan (ed.). Sociologie venkova: některé kapitoly. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 200 s.
TAUBER, Jan B.; TAUBEROVÁ, Věra. Cesta sociologů venkova do Anglie, Irska a Skotska: zpráva o účasti Jana a Věry Tauberových na kongresu sociologů venkova v Maynooth u Dublina (21. - 26. 8. 1966) a o pobytu v Anglii, Irsku a Skotsku ve dnech 10. 8. - 5. 9. 1966. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství, 1966. 24 s.
TAUBER, Jan B. aj. Sociologie zemědělství a venkova. 1. díl, Část všeobecná. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 278 s.
TAUBER, Jan B. aj. Sociologie zemědělství a venkova. 2. díl, Část speciální. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 313 s.
TAUBER, Jan; KOLAŘÍK, Josef (eds.). Historie české a slovenské sociologie venkova. Praha: Československá akademie zemědělská v Praze, 1969. 368 s.