KBCSg:Tomeš Igor

Tomeš IgorKnižní bibliografii české sociologie

RÁKOSNÍK, Jakub a Igor TOMEŠ. Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Praha: Auditorium, 2012. 416 s. ISBN 978-80-87284-30-8.
TOMEŠ, Igor a Kateřina ŠÁMALOVÁ. Sociální souvislosti aktivního stáří. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. 254 s. ISBN 978-80-246-3612-2.
TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost: výběr z přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0.