KBCSg:Uhlíř Antonín

Uhlíř AntonínKnižní bibliografii české sociologie

UHLÍŘ, Antonín. Sociální filosofie. 1. vyd. Praha: O. Janáček, 1913. 106 s.
UHLÍŘ, Antonín. Husova lidová univerzita. 1. vyd. Praha: Bočánek, 1914. 16 s.
UHLÍŘ, Antonín. K české demokracii kulturní. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Knihovny sociálně filosofické, 1914. 20 s.
UHLÍŘ, Antonín. Český socialism, jeho filosofie a politika: řeč prosl. dne 30. září 1917 v Č.O.D. 1. vyd. Praha: Čes. obec dělnická, 1917. 28 s.
UHLÍŘ, Antonín. Občanská výchova. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1919. 23 s. (zvl. otisk z Nár. politiky ze dne 13. února 1919)
UHLÍŘ, Antonín. Politické a sociální pojetí státu. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1930. 1 sv. (zvl. otisk ze Sociální revue)
UHLÍŘ, Antonín. Sociologická idea: sociální věda. 1. vyd. Praha: Otakar Janáček, 1932. 257 s.
UHLÍŘ, Antonín. Škola a sociologie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1933. 68 s.