KBCSg:Václavek Bedřich

Václavek BedřichKnižní bibliografii české sociologie

VÁCLAVEK, Bedřich. Poesie v rozpacích: studie k sociologii umění a kultury. 1. vyd. Praha: Jan Fromek, 1930. 246 s.
VÁCLAVEK, Bedřich. Společenské vlivy v životě a díle K.H. Máchy. 1. vyd. Olomouc: n. vl., 1938. 27 s.