Korelace skrytá

korelace skrytá – spočívá v tom, že v souboru dat je zjištěna nulová korelace proměnných X a Y, přičemž v některých částech souboru se korelační vztahy projevují (korelace na dílčích souborech, též podmíněná korelace), dílčí korelace jsou však v celém souboru překryty (maskovány) buď tím, že působí značně rozdílně, až opačným směrem, nebo dalšími statist. vlastnostmi částí souboru. Ke zjištění k.s. napomáhají grafické statist. techniky a různé postupy mnohorozměrné statistické analýzy.

hidden correlation, masked correlation corrélation latente versteckte Korrelation correlazione soppressa

Jan Řehák