Kritika

kritika – v širším slova smyslu vyjádření nesouhlasu s určitým názorem či postojem, v užším slova smyslu projev schopnosti distancovat se od způsobů myšlení, které odpovídají momentálnímu mocenskému poměru sil ve společnosti. Pouze v prvém smyslu jsou kritičtí ti, kdo kritizují kritiky ustavených poměrů. Kritický postoj, který je nejpřirozenějším postojem každého vědce, má v oblasti s-gie jistá specifika. Na rozdíl od přír. věd je s-gie nucena zabývat se skutečnostmi a poměry, které bývají podepřeny mocenskými zájmy, a je nucena užívat při jejich analýze slova a pojmy, které jsou v důsledku působení těchto zájmů tabuizovány. To je důvodem, proč se kritické myšlení vyžadované od vědců obecně stává v případě společenskovědních badatelů více či méně riskantním. Způsob sankcionizace nepohodlné k. tvoří jeden z rozdílů mezi demokracií a totalitou.

criticism critique Kritik critica

Jan Keller