Mechanismus sociální

mechanismus sociální – v nespecif. smyslu ustálené, více méně automatické fungování org. struktur či systémů soc. charakteru (viz např. mechanismus soc. kontrolní, vzdělávací, správní atd.). Ve specif. smyslu je pojem m.s. užíván v s-gické teorii systémů. N. Luhmann použil kategorii m.s. k označení takových výkonů v sociálním systému, které jej připravují a posléze stabilizují pro určité funkce. Podle Luhmanna m.s. jako komplex funkcionálně ekvivalentních výkonů je regulován problémy, které řeší, vyjadřuje opakovaný „řetěz účinku“, který je v systému očekáván a podle něhož se vytvářejí další kauzální souvislosti. Činnosti m.s. mohou mít nepatrné příčiny a značné důsledky. M.s. se v podmínkách moderní společnosti neustále diferencuje. Nemá pouze stabilizující funkci, ale podobu reflexívních mechanismů orientujících další vývoj systémů. V teorii m.s. se prosazuje myšlenka převzatá z biologie: soc. systémy mohou vytvářet generativní mechanismy, jejichž pomocí se pak samy reprodukují a evolučně promění. Lze je brát jako funkcionální ekvivalenty genetických kódů v živých organismech. Takovými generativními mechanismy jsou především mechanismy soc. diferenciace, prostředky symbolické generalizace a integrativní instance. Důležité je, že tyto mechanismy v žádném případě nedeterminují směr evoluce soc. systémů, ale otevírají omezený prostor, ve kterém jsou možné struktury, procesy a stavy systémů myslitelné a uskutečnitelné.

social mechanism mécanisme social Sozialmechanismus meccanismo sociale

Literatura: Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a.M. 1984; Merton, R. K.: Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill. 1951; Parsons, T.: The Social System. Glencoe, Ill. 1951.

Ivan Mucha