Melting pot

melting pot – (angl. výraz pro „tavící kotel“) – pojem užívaný pro neomezené mísení etnik a ras na společném území. Úspěch závisí na tom, zda se různé rasy a národy mísí nejen ve styku hosp., ale také spol. a uzavíráním smíšených sňatků. V teorii se někdy používají lat. názvy k označení 3 stupňů intenzity tohoto mísení: commercium (obchod), commensalitas (společné stravování) a connubium (manželství). Název m.p. se začal používat pro situaci v USA. Příkladem intenzívního m.p. je Brazílie.

melting pot melting pot, creuset melting pot melting pot

Literatura: Francis, E. K.: Inter-Ethnic Relations. Amsterdam 1976.

Jaroslav Krejčí