Metoda incidenční

metoda incidenční – (z lat. incidens = dopadající, stávající) – metoda řešení incidentů neboli příhod, jejímž autorem je P. J. W. PigorsMassachusetts Institute of Technology, který ji v r. 1950 zavedl do kursů personálního řízení. Je určena pro vzdělávání vedoucích pracovníků, pro rozvíjení jejich analytických schopností a schopností logického myšlení potřebných pro rozhodování. Učí vyhledávat informace ve složitých situacích, klást vhodné otázky, rozpoznávat a formulovat problémy. Učí, jak se vyrovnat s incidentem, který je cvičně chápán jako běžná událost osobního či neosobního charakteru. Skupině účastníků (10–20 osob) je předložena problémová situace, kterou mají řešit, a je stanoveno hledisko, ze kterého mají k problému přistupovat. Nezbytné doplňující informace mohou získat kladením vhodných otázek zadavateli úlohy. Na základě shromážděných informací pak případ analyzují, odhalují příčiny vzniklé situace, hledají varianty řešení (nejdříve individ., pak ve skupinách) a přijímají rozhodnutí.

incident method méthode des incidents Inzidenzmethode metodo accidentale

Literatura: Pigors, P.Pigors, F.: Case Method in Human Relations. New York 1961; Školení pomocí incidenční metody. Moderní řízení, 7, 1971.

Jitka Procházková