Metoda křížových interakcí

metoda křížových interakcí – metoda používaná v prognostice a spojující prvky expertních odhadů a strukturálního modelování. Existuje několik variant m.k.i.; všechny jsou založeny na analýze vzájemného ovlivňování (interakce) množiny jevů. Úlohou expertů je párově porovnat všechny dvojice jevů vzhledem ke zvolenému kritériu. Za tímto účelem se sestavují tzv. matice křížových interakcí. Řádky a sloupce matice představují příslušné jevy a do políček matice se zapisují různé expertní odhady, např. podmíněné pravděpodobnosti toho, že jevy nastanou, směr a intenzita interakce mezi nimi anebo různé kvant. odhady charakterizující zkoumané jevy. Podle použité varianty m.k.i. mohou být výsledkem zpracování : 1. zpřesněné odhady pravděpodobnosti toho, že nastanou jednotlivé jevy; 2. zpřesněné odhady podmíněných pravděpodobností jevů, které nastanou; 3. odhad pravděpodobnosti dosáhnutí hierarchicky vyššího cíle za předpokladu, že se dosáhnou cíle nižší; 4. odhad pravděpodobnosti všech kombinací jevů, které nastanou a nenastanou; 5. prognóza trendů v závislosti na existenci různých pravděpodobností výskytu jevů ovlivňujících dané trendy; 6. prognóza trendů v závislosti na jejich vzájemné interakci a na modelových zásazích decizní sféry. Výsledky m.k.i. mohou představovat samostatný prognostický výstup nebo mohou vstupovat jako podklady do scénářů budoucností. Předností m.k.i. je možnost posuzovat množinu jevů v jejich vzájemné interakci a vazbách (pouze však párovým srovnáním), nedostatky všeobecně vyplývají z vlastností subjektivních odhadů.

cross-impact analysis, cross-interaction method méthode des interactions de la croix Methode der Kreuzinteraktionen cross-impact analysis

Literatura: Godet, M.: The Crisis of Forecasting and the Emergence of the „Prospective“ Approach. London 1979; Helmer, O.: Looking Forward. London 1983; Kane, J.: A Primer of New Cross-Impact Language – KSIM. In: Linstone, H. A.Turoff, M. eds.: The Delphi Method: Techniques and Applications. London 1975; Stover, G. J.Gordon, T. J.: Cross-Impact Analysis. In: Fowles, J. ed.: Handbook of Futures Research. London 1979.

Peter Benkovič