Minowismus

minowismus – směr v am. kulturní politice nazvaný podle N. M. Minowa, předsedy Federal Communication Commision, který požadoval, aby hromadné sdělovací prostředky více respektovaly veř. zájmy a nehleděly jen na zisk. Prosadil (kolem r. 1959) zvýšení počtu vzdělávacích a polit. zpravodajských pořadů v televizi, což posílilo pozice filmové a televizní dokumentaristiky a sociologického filmu. Rozvinuly se filmové školy F. W. Friendlyho, A. Wassermana, R. Leacoca, D. L. Walpesa, navazující na předválečnou dokumentaristiku. Vznikly projekty Close-up a Project Twentieth Century, ovlivňující dlouhodobě publicistiku ve vyspělých kap. zemích. Do televize se dostala sgická publicistika, snímky analyzující a dokumentující soc. a rasové problémy, chudobu, narkomanii, prostituci, mírová hnutí, dokumenty prezentující polit. názory establishmentu i opozice, vesměs komentované z liberálního hlediska.

Minowism minowisme Minowismus minovismo

Literatura: Toeplitz, J.: V Hollywoodu i mimo Hollywood. Dnešek a perspektivy filmu a televize v USA. Praha 1967.

Jiří Linhart
Martin Matějů