Organizace paramilitaristická

organizace paramilitaristická – (z řec. předpony para = vedle; lat. míles = vojín, voják) – zvl. druh organizace budované podle vojenských zásad, sloužící však primárně jiným než vojenským účelům. Poskytují svým členům poznatky i výcvik v dovednostech použitelných v armádě, v bojových akcích či při zvládání živelních katastrof. Buď mohou být budovány v zájmu státu, nebo jejich účel a vznik může být před státem utajován či zastírán. O.p. byl např. skauting, řada tělovýchovných a sporovních organizací. Jako o.p. mohou být org. i pracovní kolektivy, popř. venkovské komunity (např. kibuc). Od o.p. je třeba odlišovat polovojenské organizace, které jsou vyzbrojeny (jejich členové procházejí regulérním vojenským výcvikem) a popř. přímo napojeny na vojenskou organizaci, nebo ji nahrazují (např. národní gardy, lidové milice apod.). O.p. mohou být: a) součástí běžné všeobecné přípravy obyv. pro obranu státu, b) náhradou regulérních vojenských či polovojenských organizací, když jejich budování je zakázáno či podstatným způsobem omezeno (např. v Německu po 1. svět. válce), c) součástí mimořádné výrazné militarizace celé společnosti (např. za nacismu), d) přípravou určitých vrstev společnosti na občanskou válku, e) pokusem zvládnout určité problémy, které nelze řešit jiným způsobem (např. organizování specif. pracovní činnosti pomocí o.p., tzv. válečný komunismus aj.). Přeměna běžných organizací v o.p. bývá motivována i zvýšením jejich atraktivity pro široké vrstvy a možností poskytnutí specif. obměn typických pro armádu (viz např. falanga).

paramilitary organization organisation paramilitaire paramilitärische Organisation organizzazione paramilitare

Jiří Linhart