Ovesný Miroslav

Ovesný Miroslav

v Zastávce (okr. Brno–venkov)
v Brně

Ovesný Miroslav 01.jpg

Po absolvování gymnázia v Brně studoval francouzštinu a němčinu na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1936–39); studium musel přerušit kvůli uzavření českých vysokých škol. Během druhé světové války pracoval jako dělník, později jako učitel, od roku 1945 vyučoval na reálném gymnasiu v Brně a účastnil se výzkumných prací Masarykovy sociologické společnosti. Filosofickou fakultu absolvoval v roce 1946, roku 1949 získal doktorát (PhDr.) z filosofie, sociologie a psychologie. V roce 1948 nastoupil na pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, avšak roku 1951 přešel na katedru marxismu-leninismu Vysoké školy zemědělské a lesnické a v roce 1960 byl převeden na katedru dialektického a historického materialismu filosofické fakulty brněnské univerzity s tím, že společenskovědní disciplíny přednášel rovněž na přírodovědecké fakultě. V roce 1965 nastoupil na obnovenou katedru sociologie filosofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1969 byl pověřen jejm vedením a v této funkci setrval až do svého penzionování v roce 1981.

Ovesný mnoho nepublikoval. Jeho zásluhy jsou především v oblasti institucionální, když dokázal v období tzv. normalizace v 70. letech na brněnském akademickém sociologickém pracovišti udržet slušné vztahy a tím i relativně solidní odbornou úroveň. Po stránce meritorní byla Ovesného stěžejním tématem problematika války a mírového soužití. Válka v jeho pojetí byla kulturní formou (přirozeného) boje. Formovala kulturu tím, že stimulovala techniku, organizaci, formy vlády apod., což by se mohlo hodnotit pozitivně, ale současně přispívala k růstu nerovností, což byl jev spíše negativní. Do protikladu k válce Ovesný kladl práci. Kulturu vedou a nesou oba principy: práce i boj. Boj je kulturně produktivní, ale ne v každé formě, válka je formou škodlivou. Domníval se, že je možný svět bez válek, tj. s neválečnými formami boje.

Příspěvky ve sbornících: Model speciální sociologie (Sborník prací FF brněnské university 1970); O stavu soustavy sociologických disciplín u nás (Sborník prací FF brněnské university 1971); Sociologie a řízení socialistické společnosti (Sborník prací FF brněnské university 1972); Marxistická sociologie války a její rozvíjení (Sborník prací FF brněnské university 1973); Sociologie míru (Sborník prací FF brněnské university 1974); Sociologie míru v rumunské socialistické republice (Sborník prací FF brněnské university 1975); Deset let výuky sociologie na filosofické fakulty univerzity J. E. Purkyně (Sborník prací FF brněnské university 1975).

Dušan Janák


Miroslav Ovesný se podílel na některých heslech této encyklopedie.