Příživnictví

příživnictví viz parazitismus sociální, prostituce