Předvýzkum

předvýzkum – pojem používaný v s-gii buď pro jakoukoliv empir. výzk. sondu realizovanou v rámci přípravné výzkumné fáze, která má buď orientační nebo ověřovací charakter, nebo pro komplexní prověření metodiky připravené pro terénní šetření (na rozdíl od pilotáže, která se většinou chápe jako ověření navrženého výzk. nástroje, např. dotazníku a může být tedy součástí p.; oba pojmy se ale často zaměňují). Někdy představuje p. vlastně celý výzkum v miniaturním, modelovém provedení a ústí ve zprávu o provedení p., která může posloužit i jako signální informace pro zadavatele. Už data z p. mohou být využita k analýze (pokud p. nezpochybní použitou metodiku). P. není povinnou součástí výzkumného plánu. Zejm. u rutinních výzk. akcí, kde se používá již vyzkoušená metodika, se p. považuje za krok zbytečný, neúnosně prodlužující přípravu hlavního terénního šetření.

pre-research, pilot study recherche préalable, pilotage Voruntersuchung inchiesta preliminare

Jiří Buriánek