Paleoantropologie

paleoantropologie – (z řec. palaios = starý, starobylý) – antropol. disciplína zabývající se studiem zákonitostí antropogeneze, problematikou variability, morfologie a funkce lidského organismu v procesu fylogeneze člověka. Současná p. je velice úzce spjata s fyzickou antropologií. Ve svých výzkumech vzniku a vývoje člověka se opírá o poznatky paleontologie, biologie, genetiky, primátologie, etologie, ekologie, osteologie, geologie, biochemie, prehistorie aj.

palaeoanthropology paléoanthropologie Paläoanthropologie paleoantropologia

Václav Soukup