Partnerství sociální

partnerství sociální – (z angl. partner, to z lat. partitio = dělení, rozdělení) – forma spolupráce mezi zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců v nadpodnikové oblasti. Mnohé odbory dávají přednost označení hospodářské partnerství, jelikož zastávají názor, že zaměstnavatelé a zaměstnanci mohou být partnery především v hosp. sféře, kde vznikají společné hosp. problémy i zájmy. P.s. či hosp. partnerství vyžaduje, aby konflikty partnerů nebyly ani zastírány, ani zveličovány. Řešení konfliktů probíhá v takové poloze, ve které každá z jednajících stran si je vědoma toho, co může od svého partnera očekávat. P.s. je jakýmsi nepsaným zákonem, jemuž odbory připisují stejný význam jako zákonné normě, i když zůstává spoluprací čistě dobrovolnou. Je tedy uznáním a oceněním práva odborů na spolupůsobení a spolurozhodování v ekonomice i ve společnosti. P.s. je možné jen mezi rovnoprávnými partnery a v podmínkách mocenské rovnováhy, zaručované právním stavem a demokracií. P.s. nemůže být tedy připisován vnější ideol., fil., příp. etický obsah (např. v souvislosti s třídním bojem, chápaným jako úsilí o úplné zničené protivníka, apod.). V demokr. společnosti není p.s. nic jiného než mechanismus regulace a řešení vzniklých hosp. a soc. problémů. (Viz též smír sociální, demokracie průmyslová.)

social partnership partenariat social Sozialpartnerschaft partnership sociale

Vilém Horňák